KONTAKT
POVPRAŠEVANJE
STORITVE
OBVESTILA
O PODJETJU

Storitve

Opravljamo računovodenje in knjigovodenje za samostojne podjetnike, gospodarske družbe med drugim tudi za društva in kmete. Knjige vodimo po sistemu dvostavnega kot tudi enostavnega knjigovodstva. Svojim poslovnim partnerjem nudimo zanesljivo in ažurno vodenje knjig.

Knjiženje

 • Manj zahtevno-nezavezanci za DDV
 • Zahtevno-zavezanci za DDV
 • Register osnovnih sredstev

 • Vnos osnovnih sredstev
 • Obračun amortizacije
 • Obračuni

 • Obračun plač za zaposlene in drugih izplačil fizičnim osebam ter prispevkov za zasebnike
 • Obračun davka na dodano vrednost, izdelava knjige prejetih in izdanih računov, rekapitulacijska poročila
 • Računovodsko poročanje

 • Letna poročila in obračun akontacije dohodnine od dohodke iz dejavnosti za samostojne podjetnike in kmete
 • Letna poročila za gospodarske družbe in obračun davka od dohodka pravnih oseb in društev
 • Poročanje Banki Slovenije
 • Poročanje Statističnemu uradu RS
 • Poročanje o obračunanih in izplačanih plačah ter druga poročila v zvezi z izplačili fizičnim osebam, poročanje na DURS, AJPES in ZPIZ
 • Ostala dela

 • Urejanje dokumentacije
 • Glavna knjiga z usklajevanji stanj-saldakonti
 • Priprava plačilnih nalogov in izvajanje plačilnega prometa preko elektronskega bančništva
 • Fakturiranje, izpis opominov ter IOP uskladitev
 • Priprava dokumentacije pri zaposlovanju, prijave, odjave, pogodbe o zaposlitvi
 • Priprava dokumentacije za napotitev delavcev na delo v EU-A1
 • Naše prednosti

  Do vsake stranke dostopamo odgovorno, vestno in individualno glede na njene specifične potrebe. Z svojim širokim znanjem izkoristimo vse zakonske možnosti za optimalno poslovanje.

  Računovodstvo

  Računovodske storitve opravljamo za samostojne podjetnike, gospodarske družbe med njimi tudi za društva. Knjige vodimo po sistemu dvostavnega kot tudi enostavnega knjigovodstva.

  Oblikoval in izdelal: GAŠPER MLAKAR